ANBI en CBF

ANBI en CBF

Stichting De Tweede Mijl is een algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Omdat de stichting de ANBI-beschikking/status heeft, is het mogelijk om schenkingen/giften - onder voorwaarden - af te trekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

Daarnaast mogen we ons sinds oktober 2016 een CBF-Erkend goed doel noemen. We zijn conform de nieuwe erkenningsregeling (per 1/1/2016) getoetst. De nieuwe regeling komt in plaats van bestaande keurmerken (het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen).

Deze nieuwe regeling is voor het publiek eenduidig en overzichtelijk, heeft meer aandacht voor de maatschappelijke betekenis van goede doelen, bevordert verdere transparantie en heeft een gemoderniseerd toezicht en helpt organisaties in elke fase van ontwikkeling om verder te professionaliseren. De regeling iIs gericht op het verminderen van administratieve lasten en houdt rekening met diversiteit binnen de sector zoals aard en omvang van organisaties.

  

Eten en drinken

Vers gekookte soep, ei, worstjes, boterhammen, koffie, thee en limonade. Maaltijden op feestdagen

Goed gesprek

Er is altijd ruimte voor een goed gesprek tussen bezoekers en vrijwilligers. Over praktische zaken zoals een slaapplek maar ook over het weer of andere dingen.

Evangelisatie

Wekelijks worden momenten van bezinning georganiseerd, waarbij bezoekers en vrijwilligers samen zingen, bidden en uit de Bijbel lezen.

Verzorging

Op vrijdag kunnen de bezoekers bij ons douchen en kleding ruilen, de andere dagen kunnen ze een voetenbadje krijgen en is er een kapper aanwezig. een paar keer per maand komt er een pedicure om de (beschadigde) voeten te behandelen